Our Products

สินค้าของเรา

overhead door

ประตูม้วนเหนือศรีษะ

ประตูยกสูงเหนือหัว ใช้ได้กับหลากหลายประเภทงาน เช่น การติดตั้งประตูเพื่อแช่เคมีในอุณหภูมิต่ำ หรือ กันแมลง ฝุ่นผงต่าง ๆ อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ได้ ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับงาน เช่น Water proof, Explosion proof รวมถึงยังสามารถ ติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ได้