Our Products

สินค้าของเรา

DOCK LEVELER & SHELTER

อุโมงค์โหลดสินค้า

สะพานขนส่งและอุโมงค์ขนส่ง ออกแบบมาเพื่อให้เครื่องจักรลดระยะเวลาในการถ่ายเทสินค้า ทำให้สินค้าขนส่งไปยังที่ต้องการได้รวดเร็ว สะพานขนส่งสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ตามต้องการ เมื่อเทียบขนาดรถกับท่ารถขนส่ง มีหลากหลายรูปแบบในการใช้ยกสะพาน อาทิ ไฮดรอลิก มอเตอร์ถุงลม หรือ สลิงยกดึง ตามแต่งานที่ต้องการติดตั้ง

Dock Leveler